Billeder fra før, under produktionen og den nye forkahyt